هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کرمان
 
Kerman Mountaineering & Sport Climbing 

 

 لیست باشگاه های معتبر استان کرمان

 

 1. باشگاه کوهنوردی امید
 2. باشگاه کوهنوردی اوج رفسنجان
 3. باشگاه کوهنوردی افق رفسنجان
 4. باشگاه کوهنوردی اماوند (مشروط/)
 5. باشگاه کوهنوردی حمایت و خدمات کشاورزی کرمان
 6. باشگاه کوهنوردی خانه کوهنوردان
 7. باشگاه کوهنوردی کهرام
 8. باشگاه فرهنگی و ورزشی ساسان
 9. باشگاه کوهنوردی مهرگان سیرجان
 10. باشگاه کوهنوردی شفق کرمان
 11. باشگاه کوهنوردی اسپیکو
 12. باشگاه کوهنوردی هزار سیرجان
 13. باشگاه کوهنوردی شاهین سیرجان
 14. باشگاه کوهنوردی صفا کرمان
 15. باشگاه کوهنوردی فراز بم
 16. باشگاه کوهنوردی رهنورد سیرجان
 17. باشگاه کوهنوردی افق بم
 18. باشگاه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 19. باشگاه کوهنوردی آریاز بم
 20. باشگاه کوهنوردی پژواک کرمان

           

لوگوی فدراسیون

تاریخچه

در سال 1326 ورزش کوه‌نوردی ایران دارای تشکیلات رسمی گردید و در سال 1327 فدراسیونهای کوهنوردی و اسکی درهم ادغام و به نام فدراسیون کوهنوردی و اسکی ایران فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1353 و به دنبال گسترش هر دو رشته كوهنوردي و اسكي دو فدراسيون به صورت مستقل در آمدند. فدراسیون كوهنوردي در سال ۱۳۸۶ و به دنبال استقلال فدراسیون سنگنوردی جهانی IFSC از فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAA به «فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی» تغییر نام داد و از آن پس با این عنوان معرفی گردید .